"Meny 2017" 

Nytt

Må gott och stressa smart!

En föreläsning om hur stress kan vara något positivt men samtidigt förödande för en organisation och den enskilde individen.

Nytt

Kommunikativ Boot Camp

Lite snack, mycket verkstad! Vill du veta mer? Kontakta mig!

Nytt

Lusten 3! Våra värderingar = vår framgång

Ett lite annorlunda namn på en kurs i organisationsutveckling. Den gemensamma värderingen i frågor som gäller Kommunikation – Samarbete – Konflikthantering är något som alla organisationer och företag har nytta av. Det här är en kurs som genom praktiska övningar och reflekterande samtal ger en insikt i hur en medveten kommunikationsprofil kan skapa en kreativ och tillåtande arbetsplats där alla känner sig sedda och bekräftade.    

Varumärkesbyggande retorik

Du är en del av ert varumärke. Det här är en föreläsning för dig som vill påminna och utvecklas i din roll som representant för ditt företag. Den har en speciell inriktning mot de situationer som du som är Företagare, Chef, eller i en ledande befattning kan förväntas att förmedla ett budskap. Föreläsningen är ett smakprov av den populära kursen ”Retorik i Toscana” som gått i Montecatini Terme, Italien sedan 1999

Retorik - om konsten att tala så att andra vill lyssna

Om konsten att tala så att andra vill lyssna handlar denna föreläsning om. Den tar upp retorikens tre T:n , Talaren - Talet - Tillfället och ger deltagarna en grundläggande kunskap om hur det ska uppträda och agera i olika talsituationer. Hur de skall lägga upp sitt tal så att det blir lättförståligt och inspirerande. Samt hur de ska anpassa sitt tal och agerande utifrån hur lyssnaren mår vid det tillfälle som de lyssnar!

 Med klassisk retorik anpassat till dagens verklighet får deltagarna kunskap och inspiration om hur de ska göra när de talar och agiterar. Det här är ett seminarium som passar mycket väl till stora grupper.

Retorik – för dig som vet att du är bra! 

Med klassisk retorik parat med modern teaterpedagogik får deltagarna personlig intensivträning. En kurs av detta slag bör ha max 12 deltagare.

PRC - Privat Retorisk Coachning

Det här är något för den som på ett mycket snabbt och effektivt sätt vill utveckla sin förmåga att tala på ett intressant sätt. Det är också något för den som på ett mer privat sätt vill få personliga tips och coachning.

Kurs i Toscana

”Retorik i Toscana” var namnet på den första kursen som höll i Montecatini Terme 1999. Sedan dess har det varit platsen för 44 kurser i Retorik, Ledarskap och Organisationsutveckling. Vill du veta mer? Kontakta mig!

 ”Erland och Hantis – talar och skriver”

Ordekvilibristen, författaren och journalisten Hans ”Hantis” Ohlsson och undertecknad har skapat ett unikt koncept som hjälper dig och ditt företag att i den snabbt föränderliga vårld vi lever i nå ut med ditt budskap . Ditt/ ert sätt att kommunicera är grundläggande för hur ditt/ ert företag och varumärke uppfattas av omvärlden.

Det handlar om att göra intryck och att skapa en nyfikenhet som tränger igenom bruset i den digitala värld som vi lever i. Här lär du dig att tala och skriva så att du gör just det.

Om konsten att vara ledare och njuta av det!

”Kommunikativt ledarskap” handlar om hur Du som ledare kan utveckla din kompetens kring det här med att våga vara och känna Dig trygg som ledare. Det är en kurs på 2 – 3 dagar som handlar om hur Du kan förbättra ditt ledarskap genom nya insikter och kunskaper i ledarskap, pedagogik och psykologi ur ett retoriskt perspektiv

Kliniken är vår!

En kurs som är inriktad mot vården (sjukvård/ tandvård och djursjukvård) och de speciella förutsättningarna som gäller på en mottagning. Här handlar det om kommunikation och samarbete men också om modet att våga ”sälja sitt varumärke”, sin klinik!

Du kan, när du vågar!

Målbilder och Mental träning


 
 

Åk till Toscana och lär dig tala svenska